Nieuws SV AVRM

SV de Bunker erkend door Minister

(Bron: SV De Bunker)

Tijd voor een feestje, eindelijk is SV de Bunker zelfstandig erkende schietvereniging en heeft Minister hier vandaag zijn handtekening voor gezet.

Dus niets certificeren bij knsa om erkenning te krijgen maar gewoon zelfstandig aangevraagd zonder bemoeienis van knsa die je meer beperkingen oplegt dan Minister.
Het duurde even maar is nu wel een feit.

Wij zijn dus de eerste schietvereniging in Nederland die dit nu zo voor elkaar hebben en zijn wij best trots op.

sv de bunker

Avond-lockdown treft ook schietsportverenigingen

(Bron: KNSA)

Met ingang van zondag 28 november 2021 zijn door het kabinet de maatregelen in verband met de coronapandemie voor de sportverenigingen – en dus ook alle schietsportverenigingen – in Nederland weer verscherpt. De schietsportbeoefening binnen en buiten, alsmede wedstrijden mogen doorgaan, maar niet meer tussen 17.00 uur en 05.00 uur.

Dat is een ingrijpende maatregel, omdat veel schietsportverenigingen hun verenigingsmomenten in de avond hebben. Sommige verenigingen kunnen wellicht voor een deel van hun leden de openingstijden verplaatsen naar overdag, maar dat kan niet altijd. De maatregel geldt in ieder geval tot 19 december 2021.

Deze maatregel komt bovenop de al van toepassing zijnde maatregelen, en dat zijn de volgende:

 • Op binnen-schietbanen is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Op buiten-schietbanen is een coronatoegangsbewijs niet verplicht, maar wel bij gebruik van de voorzieningen binnen (zoals kleedkamers, toiletten, kantine, enzovoorts).
 • Tijdens binnen- en buiten-schietsportbeoefening mogen er geen toeschouwers aanwezig zijn.
 • Daar waar dat mogelijk is, geldt 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De KNSA adviseert verenigingen om een reserveringssysteem te (blijven) gebruiken en de schietpunten om-en-om te benutten, dan wel de schietpunten van elkaar te scheiden door middel van een wand of schot.

Inmiddels is het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF op deze nieuwe situatie aangepast. Voor dat Protocol klik hier: Protocol Verantwoord Sporten

knsa

Inschrijving UBO’s

(bron: KNSA)

Als het goed is, zijn in de afgelopen tijd de meeste schietsportverenigingen benaderd door de Kamer van Koophandel (of worden dat in de komende weken nog) om hun zogenaamde UBO’s (Ultimate Benificial Owners) in te schrijven.
Voor de meeste schietsportverenigingen geldt – zo verwacht de KNSA – dat zij niet zullen beschikken over UBO’s. Dit zijn immers personen die meer dan 25 procent stemrecht hebben of personen die feitelijk de zeggenschap op basis van andere middelen over de vereniging hebben.
De KNSA gaat ervan uit dat dit voor schietsport-verenigingen niet van toepassing is en dus ook de inschrijving van UBO’s niet opportuun is. Dat betekent echter niet dat verenigingen hierin helemaal geen actie hoeven te verrichten.

Wanneer er feitelijk geen UBO’s zijn, moeten namelijk nog wel de zogenaamde “hoger leidinggevenden” van de vereniging als UBO worden ingeschreven. Dat zijn degenen die ook als bestuurders van de vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Verenigingen hoeven hiervoor ook geen extra documenten bij te voegen.
Eigenlijk is alle informatie die de verenigingen in dat geval moeten verstrekken, dezelfde als die de vereniging moeten verstrekken bij de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (inclusief kopie van de ID-bewijzen). Wanneer derden een uittreksel opvragen, zijn daarin alleen de namen en niet de adresgegevens van de bestuurders zichtbaar.

knsa

Coronamaatregelen per 13 november hebben ook consequenties voor schietsportverenigingen

(Bron:KNSA)

Nadat met ingang van 6 november 2021 het voor sporters en bezoekers verplicht is om op binnen-schietbanen het coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen, zijn er per 13 november – vanwege de oplopende besmettingen – weer extra maatregelen afgekondigd door het kabinet. Deze nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor de schietsportverenigingen, namelijk:

 1. Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

 2. Sportkantines moeten ’s avonds om 20.00 uur sluiten en vaste zitplaatsen (de zogenaamde ‘placering’) zijn verplicht.

 3. Als het mogelijk is, moeten schietsportverenigingen weer de 1,5 meter afstand in acht nemen. De KNSA adviseert daarom haar verenigingen – voor zo ver dat niet nog steeds het geval was – om het reserveringssysteem weer te hanteren. Voorts adviseert de KNSA haar verenigingen om, indien mogelijk, de schietpunten om-en-om te gebruiken en/of schotten tussen de schietpunten te plaatsen.

Voor nadere informatie kunt u nog raadplegen het algemene protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, dat inmiddels via hun website te downloaden is.

Voor het Protocol klik hier: Protocol Verantwoord Sporten

knsa

Meer artikelen...

 1. Nieuwe Corona maatregelen bij schietbaan SV De Flint
 2. Coronatoegangsbewijs verplicht voor binnen-schietbanen
 3. Komende activiteiten van de AVRM
 4. AVRM najaars actie: gratis lidmaatschap tot 1 januari 2023
 5. Chris van Dam is aangesteld als voorzitter van de commissie die een advies gaat uitbrengen over een nieuwe Wet Wapens en Munitie
 6. Webinar Didactiek
 7. Nieuwe Corona maatregelen bij schietbaan SV De Flint
 8. Afschaffing 1,5-meter-afstandregel en invoering coronatoegangsbewijs (Update)
 9. Militaire Afkortingen
 10. Wapens Belgische defensie
 11. Fasering anno 2021, hoe zat het ook al weer?
 12. Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk
 13. Skills & Techniques trainingen in Genk
 14. Rechtszaak tegen de heffing van leges
 15. Nieuwe schiet locatie SV AVRM: Schietsportcentrum I.D.C.- Baexem
 16. Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht
 17. 0 MOA en 20 MOA rail verschillen, voordelen en nadelen
 18. Versoepelingen corona: wedstrijden mogen weer!
 19. Wapenonderhoud
 20. Website SVAVRM nu ook onder Belgisch domein .be te bereiken
 21. Schieten met de Luvo 7,62x39 upper op een AR lower
 22. Algemene leden vergadering SV AVRM 10 juli 2021
 23. De Wbtr treedt 1 juli 2021 in werking; bent u al voorbereid?
 24. Herinnering verlengen verloven WWM regio Echt
 25. SV AVRM badge voor onze leden
 26. Schieten met de Spaanse Mauser FR-8
 27. Schieten met de Naval P04 Luger 9mm
 28. Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 3
 29. Sportkantines per 5 juni 2021 weer open
 30. Vergunningen en verloven Politie Limburg: Update publieks contact
 31. Webinar Geweerschieten met wind
 32. Brief KCT verlenging verlof 2021, afspraak in de online agenda maken
 33. Binnen-schietbanen per 19 mei 2021 (onder voorbehoud) weer open
 34. Binnen-schietbanen blijven nog dicht
 35. Uitspraak Raad van State inzake wisselsets op je verlof, lower en upper
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren